Tietosuojaseloste

Yleistä

Meillä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen käytännöt käyttääkseen Kasvosuojukset.fi:n palveluita.

Keräämme ja käytämme tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tietoja, jotta voimme:

 • tarjota mahdollisimman käyttäjäystävällisen ja turvallisen verkkopalvelun
 • markkinoida vain sellaisia asioita mitkä sinua saattavat kiinnosta
 • hoitaa asiakaspalvelun mahdollisimman hyvin
 • tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen
 • kehittää verkkokaupasta entistäkin paremman.

Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii:

 • Apet Tmi (Y-tunnus: 1709569-1)
 • Viertolankatu 25
 • 05800 Hyvinkää

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: asiakaspalvelu@kasvosuojukset.fi:

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja.

Käyttäjän itsensä antamat ja henkilön tunnistavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Kasvosuojukset.fi verkkokaupan asiakkaista ja verkkopalvelun Kasvosuojukset.fi käyttäjistä voidaan lisäksi kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja:

 • Ostoshistoria
 • Toimitustapa, maksutapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Kohdennettuun sisältöön ja -markkinointiin käytetyt tiedot ja tunnisteet
 • Asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet, reklamaatiot ja puhelut asiakaspalvelun kanssa
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat Kasvosuojukset.fi verkkopalvelun käyttämistä koskevat tiedot ja tekniset tiedot

Tunniste- ja yhteystietojen antaminen on pakollista tilatessasi Kasvosuojukset.fi:stä internetin kautta.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon, tilausten käsittelyyn ja toimitukseen, hallinnointiin, liiketoiminnan suunnitteluun, analysointiin, palveluiden kehittämiseen, asiakasviestintään sekä henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen.

Asiakasviestintää voidaan segmentoida ja tätä varten rekisteröityjä profiloida. Segmentointi ja profilointi voi perustua esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietoihin tai kiinnostustietoihin, jotka voivat olla asiakkaan ilmoittamia tai, joita voidaan kerätä verkkosivuston käyttäytymisen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Kasvosuojukset.fi:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, oikeutettuun etuun, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Käsittelyn kesto

Säilytämme tietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Pääsääntöisesti käsittelemme tietoja asiakkuuden voimassaoloajan. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi ja oikeusturvamme varmistamiseksi. Tällaisia velvollisuuksia ovat esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevat vastuut ja niiden toteutus.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Kasvosuojukset.fi:n järjestelmistä. Nämä toimenpiteet ovat peruuttamattomia.

Mikäli teet tai olet tehnyt tilauksen verkkokaupastamme, voimme lähettää sinulle sähköistä suoramarkkinointia ja tarjota vastaavia tuotteita. Jokainen lähettämämme markkinointisähköposti sisältää linkin, jonka kautta rekisteröity pääsee itse poistumaan markkinointilistalta pysyvästi.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain rekisterin pitäjällä ja Kasvosuokset.fi:n omilla työntekijöillä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietoja ei kuitenkaan koskaan luovuteta kolmannen osapuolen markkinointi tarkoituksia varten.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppaneidemme kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai muunnettu siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, jotka ovat vain Kasvosuojukset.fi:n hallussa. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia ja välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille esim. Google
 • Markkinointikumppaneille esim. Facebook ja Google
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille esim. MailChimp
 • Kuljetusliikkeille esim. Posti ja Matkahuolto
 • Maksupalvelutarjoajille esim. Paytrail
 • Tilitoimistollemme
 • Verkkokauppaohjelmiston toimittajalle

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan käsitellä tietojärjestelmissä tai palveluissa, jotka sijaitsevat EU/ETA alueen ulkopuolella.

Käytämme Facebookin ja Googlen palveluita, joissa tietoja käsitellään myös EU/ETA alueen ulkopuolella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen:

 • Apet
 • Viertolankatu 31
 • 05800 Hyvinkää

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yht...

Evästeet, Google ja Facebook

Kasvosuojukset.fi käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Evästeiden avulla pystymme keräämään tietoa palvelun käytöstä. Käytämme näitä tekniikoita ja tietoja toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme paremman käyttökokemuksen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa. Asetetut toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa evästeessä määritellyn ajan. Yleisesti tämä aika on esim. 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tai asiakkaaseen yhdistettyjä tietoja, kuten IP-osoitteen tai verkkokauppajärjestelmän luoman tilausnumeron.

Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä.

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Adsia , Google Tag Manageria, ja Google Display Networkia sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Hyödynnämme Facebookia myyntiin liittyvässä analytiikassa ja markkinoinnin kohdentamisessa. Käytämme Facebookissa mm. mukautettuja kohderyhmiä, joissa asiakkaan henkilötiedoista muodostetaan selaimessa salattu tunnus, joka välitetään Facebookille Kasvosuojukset.fi:n markkinoinnin kohdentamiseksi Facebook-palvelun käyttäjille. Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi tarkastella ja rajoittaa täällä:

https://www.facebook.com/ads/p...

Käyttäjä voi omien selainasetustensa avulla hallinnoida evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden tallentamista päätelaitteelleen ja myös estää evästeiden toiminnan kokonaan. Evästeiden käytön estäminen tai tallennettujen evästeiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen, kuten verkkokaupan ostoskoritoiminnon käyttämiseen. Jos käyttäjä ei ole selainasetuksiaan muuttamalla estänyt evästeiden toimintaa, käyttäjän katsotaan hyväksyneen palvelussa käytettävien evästeiden käytön.

Evästeiden estäminen on selainkohtaista. Ohjeet evästeiden estämiseksi suosituimmissa selaimissa löytyvät alla olevista linkeistä:

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

(Päivitetty 18.4.2020)

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Tuotteiden toimitus ja arvonlisävero

Lähetämme tuotteet 1-2 arkipäivän kuluessa tilauksesta. Toimitamme tuotteet suoraan omasta varastostamme. Kaikkien tarjolla olevien tuotteiden toimitukset ovat riippuvaisia tuotteiden saatavuudesta, mikäli tuote on loppu ilmoitamme siitä teille viipymättä sähköpostitse. Toimitamme tuotteita vain Suomeen.

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Toimitustavat ja toimituskulut

POSTI: Toimitus kirjeenä kotiovelle

Tilaukset toimitetaan kirjeitse kotiovelle. Postin toimitusaika kirjeille on normaalisti 1-4 arkipäivää. Kirjeiden toimituksesta vastaa Posti Group Oyj.

Postikulut tälle toimitustavalle on 4,90€.

POSTI: Nouto Postista

Tilaukset toimitetaan noudettavaksi Postin toimipisteeseen, joka on lähinnä asiakkaan ilmoittamaa tilauksen toimitusosoitetta. Postin toimitusaika paketeille on normaalisti 1-2 arkipäivää. Pakettien toimituksesta vastaa Posti Group Oyj.

Postikulut tälle toimitustavalle on 5,90€.

POSTI: Pakettiautomaatti

Tilaukset toimitetaan asiakkaan valitsemaan pakettiautomaattiin. Postin toimitusaika paketeille on normaalisti 1-2 arkipäivää. Pakettien toimituksesta vastaa Posti Group Oyj.

Postikulut tälle toimitustavalle on 5,90€.

MATKAHUOLTO: Lähellä-paketti

Tilaukset toimitetaan asiakkaan valitsemaan noutopisteeseen. Matkahuollon toimitusaika paketeille on normaalisti 1-3 arkipäivää. Pakettien toimituksesta vastaa Oy Matkahuolto Ab.

Postikulut tälle toimitustavalle on 5,90€.

NOUTO: Nouto Apet Hyvinkään toimipisteestä

Tilaukset on noudettavissa yrityksemme toimipisteeltä Hyvinkäältä. Noudosta on sovitta erikseen tilauksen teon jälkeen sähköpostitse (asiakaspalvelu@nimilaatat.com) tai WhatsApp-viestillä (0404508690). Tilaukset on noudettavissa normaalisti 1-2 arkipäivän kuluessa tilauksesta. Noutopiste sijaitsee osoitteessa Seittemänmiehenkatu 2, 05800 Hyvinkää

Noudettaville tilauksille postikulut on 0€.

Tuotteiden palautusoikeus

Tuotteet ovat hygieniatuotteita ja niillä ei ole palautusoikeutta.

Yleistä asiakastyytyväisyydesta ja palautuksista

Jos jokin harmittaa tai murehdituttaa, niin ole meihin sähköpostitse yhteydessä ja hoidetaan asiat mallilleen!

Takaamme toimitettujen tuotteiden virheettömyyden ja annamme kaikille tuotteille 100% tyytyväisyystakuun. Mikäli saat rikkinäisen tuotteen, muutoin puutteellisen tuotteen tai et ole tyytyväinen saamaasi tuotteeseen pyydämme sinua ottamaan yhteyttä 14 vuorokauden kuluessa. Mikäli muutat mieltäsi jo tehtyjen ostoksien suhteen, ota myös silloin yhteys, mieluiten ennen kuin tilaus on lähetetty.

Tuotteiden myyjä ja toimittaja

Tuotteet myy ja toimittaa suomalainen yritys Apet Tmi. Yritys on perustettu vuonna 2001. Yritys on arvonlisäverovelvollinen ja maksaa kaikki verot Suomeen.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti aina neuvotteluin. 

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Muut ehdot

Mikäli kasvosuojukset.fi internet sivuilla esiintyy selviä lasku- tai kirjoitusvirheitä, emme ole velvollisia toimittamaan tuotteita virheellisten tietojen perusteella. Ilmoitamme asiakkaalle mikäli hinta ei ole se mitä tilauksen yhteydessä on ilmoitettu. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.